ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

 

Преамбула


Шановний користувач сайту (Інтернет-магазин) sensmarket.com.ua (надалі – Покупець), звертаємо Вашу увагу на те, що виконання замовлення Товару на даному сайті є акцептом Вами даної публічної оферти та підтверджує, що Ви ознайомлені та згодні з умовами договору купівлі-продажу товару, що викладені нижче. Використання в будь-якому вигляді сайту (Інтернет-магазин) sensmarket.com.ua (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням замовлень Вами товарів і послуг з використанням сайту (Інтернет-магазин) sensmarket.com.ua, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм, замовлення Товару за допомогою гарячої лінії і т.п.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у даній публічній оферті на укладення договору купівлі-продажу товару і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта та умови договору купівлі-продажу товару є обов'язковими для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти та договору купівлі-продажу товару, Ви повинні утриматися від використання сайту (Інтернет-магазин) sensmarket.com.ua.

1. Загальні положення


1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою), в якій Продавець пропонує будь-якій фізичній та юридичній особі (надалі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців.

1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України факт використання послуги реєстрації в інтернет-магазині, оформлення та підтвердження замовлення є повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах.

1.4. Реєстрацією та/або оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.

 

2. Терміни та визначення


2.1.Продавець – юридична особа та/або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на сайті відомостей про товар. Найменування Продавця вказується в замовленні Покупця. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) sensmarket.com.ua.

2.1.1 Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ГРУП УКРАЇНА", що є зареєстрованою відповідно до законодавства України юридичною особою (місцезнаходження: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20-А) та/або ФОП "Берекець Марина Павлівна" що є зареєстрованою відповідно до законодавства України фізичною особою підприємцем (місцезнаходження: Україна, 29025, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Північна, б. 115)

 

2.2. Товар – товар визначений Продавцем, опис яких розміщений за дорученням Продавця на електронному сервісі https://sensmarket.com.ua, який наявний в магазинах Продавця станом на дату збирання заказу, щодо яких Продавцем визначається ціна, назва та асортимент. Також опис товару може супроводжуватися його зображенням.

2.3. Покупець – юридична особа або дієздатна фізична особа (що досягла вісімнадцятирічного віку), яка яка придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця https://sensmarket.com.ua  та/або за допомогою дзвінка за телефоном, який вказаний на сайті Продавця.

2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю на сайті https://sensmarket.com.ua  та/або за допомогою дзвінка за телефоном, який вказаний на сайті Продавця.

2.6. Дата видачі – дата отримання Товару Покупцем або його представником у відповідному магазині Замовника.

2.7. Доставка товару – дії Сторони Договору, які призводять до прибуття товару за місцем доставки товару

2.8. Місце доставки товару – адреса, за якою здійснюється доставка товару Стороною за даним Договором.

2.9. Приймання-передача товару – дії Сторін даного Договору (або третьої особи з боку Покупця), які призводять до фактичної передачі товару від однієї Сторони Договору іншій, та оформлюються підписанням Сторонами накладної або іншого документу, який свідчить про передачу товару однією Стороною даного Договору іншій Стороні даного Договору.

 

3. Предмет договору купівлі-продажу товарів


3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар, наявний у відповідному Інтернет-магазині Продавця на дату замовлення, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такий Товар та сплатити його вартість у відповідності до умов Договору.

3.2. Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний в Інтернет-магазині на дату замовлення. У випадку відсутності замовленого Товару у відповідному Інтернет-магазині Продавця на дату замовлення, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.

3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.

3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на сайті https://sensmarket.com.ua/ кнопки "Купити" або «Замовити швидко», або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її умовами.

 

4. Порядок оформлення Замовлення

 

4.1. Покупець вправі оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на сторінках Інтернет-магазину. Кожний товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного товару у випадку проведення акцій, зняття товару з продажу, його відсутності та інше.

4.2. Покупець самостійно оформляє Замовлення на сайті https://sensmarket.com.ua/шляхом додавання обраних Товарів у "Мій кошик" шляхом натискання кнопки "Купити" або «Замовити швидко», самостійно обирає спосіб доставки та заповнює контактні дані, які необхідні для виконання його Замовлення Продавцем, підтверджуючи своє замовлення шляхом натискання кнопки «Оформити замовлення».  

4.2.1. Після оформлення замовлення на електрону пошту Покупця приходить повідомлення, що містить рахунок із зазначенням найменування, розміру, ціни вибраного товару та загальної суми замовлення. Повідомлення на електрону пошту Покупця є підтвердженням прийняття замовлення. В подальшому представник Інтернет-магазину може зв’язатися з Покупцем (по телефону або через електрону пошту) для уточнення інформація щодо умов замовлення та доставки.

4.3. Покупець також має можливість оформити Замовлення у телефонному режимі, контактні дані котрих зазначені на сайті https://sensmarket.com.ua.

4.4. Оформити Замовлення на Товари можуть зареєстровані Покупці на сайті https://sensmarket.com.ua.

4.5. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «ПІБ» та «Адреса доставки», Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

4.6. При відсутності товару Покупець вправі замінити його іншим товаром або анулювати замовлення.

4.7. Замовлення обробляється з моменту його отримання.

4.8. Замовник підтверджує свою згоду з умовами, які встановлені цим Договором, при оформлені замовлення на сайті та/або по телефону.
 

5. Інформація про товар

 

5.1. Товар представлений на сайті через фото- та/або відео-зразки та/або опис товару. Зображення товару на Сайті не завжди можуть відповідати фактичним через зміни дизайну упаковки виробником, але зі збереженням всіх якісних і кількісних характеристик товару.

5.2. Кожний фото- та/або відео-зразок супроводжується текстовою інформацією: найменування, розміри (при необхідності), інформаційною ціною (яка може включати вартість доставки та вартість інших послуг, які надаються Продавцем) та описом товару.

5.3. Всі інформаційні матеріали, які представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик товару та іншого, Покупець повинен, перед оформленням замовлення, звернутися до інтернет-сайту за телефонами зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про товар.

5.4. За проханням Покупця Інтернет-магазин зобов’язаний сприяти в надані (по телефону або через електронну пошту) інформації, необхідної та достатньої, з точки зору Покупця для прийняття ним рішення про придбання товару (та/або надання доручення на придбання та доставку товару).

5.5. Покупець повідомлений про те, що, у разі придбання товару зі знижкою, у зв’язку із його недоліками (дефектами), він позбавляється права посилатися на них в подальшому.

5.6. Покупець повідомлений про те, що товар, зазначений у рахунку окремими позиціями у будь-якому випадку не є комплектом.

 

6. Ціна та порядок оплати

 

6.1. Ціна товару на сторінках інтернет-сайта зазначається в гривнях за одиницю товару та/або одиницю виміру та є інформаційною.

6.2. Зазначена на сайті ціна товару може бути змінена Продавцем та/або інтернет-сайтом в односторонньому порядку, при цьому ціна на замовлений Покупцем товар не підлягає зміні, якщо він підлягає доставці протягом 6 годин з моменту оформлення замовлення. В разі, коли виконання замовлення Покупцем (доставка) здійснюється за замовленням Покупця після 18 години 00 хвилин, поточного дня, ціна Товару може бути змінена в односторонньому порядку відповідно до ціни наступного дня (відповідно до щоденної зміни ціни товарів, або зміни ціни у роздрібних мережах та магазинах).

6.3. Повна вартість замовлення складається із:

- сукупної вартості товарів, котрі були обрані Покупцем до «Кошика» відповідно до цін, діючих на сайті https://sensmarket.com.ua на момент формування замовлення ;

- вартості послуг з доставки у відповідних замовленнях.

6.4. Детальна інформація про вартість доставки товарів зазначена на сайті в розділі «Оплата і доставка».

6.5. Оплата здійснюється в національній валюті на умовах:

- безготівкового платежу. В такому випадку, оплата здійснюється шляхом переказу коштів на банківський рахунок Продавця, зазначений в цьому Договорі. В такому випадку, Товар вважається оплаченим з моменту надходження грошових коштів оплати на розрахунковий рахунок Продавця.

- готівкою при отриманні. В такому випадку, Покупець сплачує повну вартість замовлення в момент отримання товарів від Продавця за допомогою обраного Покупцем сервісу доставки (Нова Пошта, кур’єр, Justin, тощо). В такому випадку, Товар вважається оплаченим з моменту отримання Покупцем товару та відповідного розрахункового та/або іншого документу, який посвідчує факт доставки та оплати замовлення.

6.6 Всі знижки та АКЦІЇ, що діють у відповідному магазині Продавця на дату замовлення та поширюються на всіх Покупців, які замовляють Товари на сайті https://sensmarket.com.ua.

 

7. Доставка товарів

 

7.1. Способи, порядок та строки доставки товару зазначені на сайті в розділах «Оплата і доставка». Порядок та додаткові умови, відмінні від визначених у розділі «Оплата і доставка» погоджуються Покупцем з представником Інтернет-магазину.

7.2. Самовивіз товару:

7.2.1. Покупець отримує товар за Замовленням за місцем узгодженим з Продавцем. Адреса та режим роботи зазначені на https://sensmarket.com.ua в розділі «Контактна інформація».

7.2.2. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі товару Покупцю або його Представнику шляхом підписання Сторонами товарного чеку та/або замовлення на доставку.

7.3. Доставка товару здійснюється власними силами Продавця відповідно до умов доставки замовленого товару, або із залученням третіх осіб (перевізника). Покупець приймає товар та здійснює його огляд та перевірку на протязі не більш 10-ти (десяти) хвилин з моменту передачі замовлення.

7.3.1. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі товару Покупцю або його Представнику шляхом підписання Сторонами товарного чеку та/або замовлення на доставку.

7.3.2. При доставці товар передається Покупцю або Представнику.

7.4. Вартість доставки товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із ваги всіх замовлених товарів, адреси доставки замовлення, тарифів на доставку, які описані на сайті в розділі «Оплата і доставка» та оплачується Покупцем.

7.5. Покупець зобов’язаний прийняти товар в кількості та асортименті в момент його приймання.

7.6. При отриманні товару Покупець повинен в присутності представника Продавця перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам, що зазначені в товарному чеку та/або замовленні на доставку (найменування товару кількість, комплектність, тощо).

7.7. Покупець або Представник Покупця при прийманні товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього виду та комплектності товару.

7.8. Продавець залишає за собою право скасувати замовлення в односторонньому порядку в разі неможливості його комплектації та доставки з причини таких обставин: карантинні обмеження, повінь, землетрус, катаклізми, громадянські акції, протести, введення режиму НС, складна транспортна ситуація в регіоні доставки, несприятливі погодні умови та інших форс-мажорних обставини. У разі скасування замовлення, Покупець може самостійно поновити (або сформувати новий заказ) замовлення на сайті. Продавець залишає за собою право проводити інформування Покупця про скасування замовлення шляхом смс - або електронним повідомленням за 1 годину до кінця періоду інтервалу доставки.

Продавець не несе відповідальності за дії, операторів поштового (кур’єрського) зв’язку, пов'язані з доставкою замовлень Замовникам.

7.9.При замовлені товарів на адресу громадських установ, організацій (лікарні, учбові заклади, гуртожитки, державні установи та ін.) доставка виконується до головного входу (рецепції, під’їзду, фойє).

8. Гарантія товару

 

8.1. Строк придатності Товару (-ів) встановлюється Виробником та позначається на упаковці Товару (-ів).

 

9. Умови повернення товару

9.1. Покупець вправі відмовитись від непідакцизного товару в будь-який час до його передачі, а після передачі непідакцизного товару – в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

9.2. Повернення непідакцизного товару належної якості можливе у випадку, якщо збережено його товарний вид, споживчі якості, документ, що підтверджує факт та умови замовлення зазначеного товару, а також якщо сплинуло не більше 14 днів з моменту придбання відповідного товару.

9.2.1 Продавець повідомляє Покупця, що відповідно до чинного законодавства, наступні товари належної якості, як: продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни не підлягають обміну або поверненню. С детальним переліком товарів належної якості, які не підлягають обміну або поверненню можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF#Text 

9.3. Покупець не вправі відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні (по бажанню Покупцем) розміри та інше). Підтвердженням того, що річ має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що зазначені в Інтернет-магазині.

9.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється власними силами Продавця відповідно до умов повернення замовленого товару, або із залученням третіх осіб (перевізника).

9.5. При відмові Клієнта від непідакцизного товару належної якості Продавець повертає грошові кошти в розмірі вартості такого Товару, за виключенням витрат Продавця на доставку товару, що повертається.

9.6. Повернення суми, зазначеної в п.9.5. здійснюється одночасно з поверненням товару.

 

10. Відповідальність сторін

 

10.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті https://sensmarket.com.ua

10.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

10.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

10.4 Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.

10.4.1. Розгляд претензій здійснюється протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, в адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.

10.5. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: карантинні обмеження, війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
 

11. Строк дії Договору

 

11.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення та підтвердження Покупцем Замовлення на сайті https://sensmarket.com.ua та діє до прийняття та повної оплати Товару Покупцем.

12. Інформаційні повідомлення

 

12.1. Реєструючись на сайті https://sensmarket.com.ua, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних технічних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти, що надсилаються в процесі замовлення та отримання замовлення.

12.2. Якщо Покупець має бажання відмовитися від отримання будь-яких повідомлень від Продавця та його партнерів, Покупець повинен звернутися з відповідною вимогою до Продавця за контактними даними, які розміщені на сайті https://sensmarket.com.ua.
 

13. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті https://sensmarket.com.ua

 

13.1. Сайт https://sensmarket.com.ua містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

 13.2. Весь зміст на сайті https://sensmarket.com.ua, охороняється законодавством України.

13.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті https://sensmarket.com.ua як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

 

14. Інші умови

 

14.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним за законодавством України і підлягає виконанню на території України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, та АР Крим.

14.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.

14.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.

14.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

14.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на сайті https://sensmarket.com.ua

14.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін, не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення на сайті https://sensmarket.com.ua, у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на сайті https://sensmarket.com.ua вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.

14.6. При виникненні претензій/ пропозицій Покупець може звернутися за телефоном: +38(068)980-02-28 або електронною поштою info@sensmarket.com.ua

 

15. Захист персональних даних

 

15.1. При реєстрації на інтернет-сайті Покупець залишає свої персональні дані, в тому числі:

- прізвище, ім’я, по-батькові;

- адреса доставки;

- номер телефону;

- електронну адреса (e-mail);

15.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на інтернет-сайті, Покупець дає свою добровільну безвідкличну згоду на обробку і використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010р.

15.3. Продавець використовує отримані Персональні дані для цілей виконання умов діючого Договору та продажу Товарів і надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, у тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

15.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами законодавства.

15.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Продавець продовжував обробляти персональні дані, то Користувачеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

15.6. Покупець несе відповідальність за підтримку своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 

ТОВ «СМАРТ ГРУП УКРАЇНА»
Юр. адреса:  04210; м. Київ, проспект Героїв Сталінграда; буд. 20-А

Код ЄДРПОУ: 40549852

Банківські реквізити: р/р UA423052990000026005026800572 в КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Київ.

МФО 305299

ІПН 405498526544

Витяг № 1626544504561

GLN 9991027118810

Телефон: +380983539822

 

ФОП «Берекець Марина Павлівна»

Юр. адреса: Україна, 29025, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Північна, б. 115

Код ЄДРПОУ/ІПН:3059819489

Банківські реквізити у форматі IBAN::UA763154050000026009052341267 в Хмельницькій філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Запис в ЄДР №2010350000000003504 від 02.06.2021

Телефон: +380678106740; +380987658891

e-mail: info@sensmarket.com.ua